Lessen

Keuze les 1: Geschiedenis van de school

Doelen:

 • Iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de eigen school en die op meerdere punten kunnen verbinden met de christelijke identiteit.
 • Kunnen benoemen van verschillen en overeenkomsten in het schoolleven van vroeger en tegenwoordig
 • Verhalen over de begintijd van de school
 • Foto’s schoolgebouw, vroeger en nu: Wat is er veranderd, wat is er hetzelfde gebleven? Hoe zou het zijn om in het schoolgebouw van vroeger les te hebben gekregen? Is aan de buitenkant, of binnenkant van de school te zien dat het een christelijke school is? Hoe?
 • Verhalen van meester/juf van vroeger: Toon een foto. Hoe is die meester geweest, denk je? Waaraan zou je kunnen merken dat hij/zij een christelijke meester/juf is? (eerlijk, betrouwbaar, enz.). Laat fragmenten lezen, of vertel fragmenten uit het leven van deze meester/juf waarin deze deugden naar voren komen.
 • Klassenfoto’s van vroeger: anekdotes vertellen? Vertellen uit het leven van deze leerlingen, met aandacht voor hun plaats in de maatschappij/kerk.

Inhoud:

Interview

Laat de leerlingen een opa, oma, of ander ouder persoon interviewen. De opdracht heeft 5 rijen. In elke rij worden 1 of 2 vragen opgesteld. Dat zijn vragen uit het bijbehorende vak, of eigen bedachte vragen die met hetzelfde thema te maken hebben. Het mooiste is wanneer het interview plaatsvindt aan de hand van fotomateriaal, of ander bronnenmateriaal van vroeger. Laat de leerlingen de geïnterviewde hierna vragen.

Het is ook mogelijk dat één ouder iemand in de klas een presentatie komt geven over de school van vroeger. De leerlingen moeten zorgen dat ze de vragen beantwoord krijgen.

Overige activiteiten:

De leerkracht kan ook zelf dingen vertellen over de geschiedenis van de school aan de hand van bronmateriaal. Suggesties:

 • Verhalen over de begintijd van de school
 • Foto’s schoolgebouw, vroeger en nu: Wat is er veranderd, wat is er hetzelfde gebleven? Hoe zou het zijn om in het schoolgebouw van vroeger les te hebben gekregen? Is aan de buitenkant, of binnenkant van de school te zien dat het een christelijke school is? Hoe?
 • Verhalen van meester/juf van vroeger: Toon een foto. Hoe is die meester geweest, denk je? Waaraan zou je kunnen merken dat hij/zij een christelijke meester/juf is? (eerlijk, betrouwbaar, enz.). Laat fragmenten lezen, of vertel fragmenten uit het leven van deze meester/juf waarin deze deugden naar voren komen.
 • Klassenfoto’s van vroeger: anekdotes vertellen? Vertellen uit het leven van deze leerlingen, met aandacht voor hun plaats in de maatschappij/kerk.

Meer content

 • Heeft u aanvullingen op de inhoud van deze les? Schroom dan niet, maar stuur het ons toe, zodat we het op de website een plekje kunnen geven.
  Inhoud insturen