Over ons


Wie zijn wij?

Deze website is een initiatief van de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017. Hiertoe behoren DriestarEducatief, EMG, VGS en het ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum. In opdracht van deze Werkgroep heeft een projectgroep, bestaande uit A.A. van der Schans, coördinator, J. de Olde, onderwijsontwerper, P. Kieviet, medewerker, een digitaal lespakket ontwikkeld voor de bovenbouw van het primair onderwijs.Projectgroep leden

J. de Olde

J. de Olde

A.A. van der Schans

A.A. van der Schans

P. Kieviet

P. Kieviet

Vragen

Kunnen kinderen vertellen waarom het belangrijk is op een christelijke school te zitten? Wat doet dat met hun persoonlijke ontwikkeling? Wanneer en hoe is de vrijheid om eigen christelijke scholen op te richten en te bekostigen door de overheid in Nederland er gekomen? Waarom is Nederland vrijwel het enige land op de wereld waar de overheid ook het bijzonder onderwijs volledig betaald?


Doelstelling

In 2017 bestaat de vrijheid van onderwijs in Nederland 100 jaar. De basis voor de vrijheid van onderwijs in Nederland is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet.
Het is nodig dat de leerlingen de bovenstaande vragen kunnen beantwoorden. Hiervoor is ook een stukje geschiedenis van de Schoolstrijd te kennen. Om de onderwijssituatie in het heden te kunnen begrijpen en vooral ook om voor de toekomst te begrijpen waarom de vrijheid om eigen christelijke scholen op te richten en te houden zo belangrijk is.


Verleden, heden en toekomst

Deze website bedoelt dus het verleden, het heden en de toekomst van de vrijheid van onderwijs levend te houden. In de eenentwintigste eeuw lijkt de Schoolstrijd namelijk weer helemaal actueel. Op allerlei manieren komt het systeem van openbaar en bijzonder onderwijs vandaag de dag weer ter sprake. Het doel van deze website is leerkrachten en leerlingen te informeren over de vrijheid van onderwijs. Het is een oefening in goed burgerschap voor de leerlingen om straks een plaats in de maatschappij te kunnen innemen. Op de hoofdpagina ziet u de onderwerpen die bij deze website horen. Onder andere is er een overzicht te vinden van de geschiedenis van de vrijheid van onderwijs, met name in de negentiende eeuw tot en met 1920, maar ook zijn opdrachten, lessuggesties en ander materiaal voor de lessen te vinden.

Personen die graag zelf actief willen meewerken aan de verdere uitbouw van de website, kunnen contact opnemen via het contactformulier.

Betrokken organisaties

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met onderstaande organisaties