Lessen

Les 1: Openbaar en bijzonder onderwijs

Doel:

Kinderen kunnen uitleggen wat voor hen de waarde is van christelijk onderwijs

Opbouw:

Uitleg: (10 minuten)

LET OP! Deze uitleg wordt de dag van tevoren gedaan!

Leg uit aan de leerlingen dat we het gaan hebben over openbaar en bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs zijn scholen die toegankelijk zijn voor elke leerling en elke leraar. Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde godsdienst. Er zijn bijvoorbeeld Islamitische scholen, Protestantse scholen en katholieke scholen. Vertel dat we de volgende dag gaan starten met een dagopening zoals die op de openbare school wordt gedaan. Een groepje uit de klas zal die dagopening verzorgen. Hoe denken de kinderen dat die dagopening er uit gaat zien? Laat ze opdracht 1.1 invullen.

Spreek met het groepje af wie wat gaat doen. Bijvoorbeeld:

  • Persoon 1 neemt iets mee om te laten zien
  • Persoon 2 doet een spelletje/quiz
  • Personen 3 en 4 lezen iets voor uit een voorleesboekMeer voorbeelden van dagopening.

Uit schoolplan van Jenaplan ‘De Kring’: https://www.jenaplandekring.nl/diversen/dagopening

Het eerste half uur van de schooldag is er het programma van de kinderen: de dagopening. Zo komen wij in de schoolsfeer. De kinderen laten dingen zien en horen die helemaal aansluiten bij hun belevingswereld. Er zijn verschillende vormen van een dagopening: Een open kringgesprek, bijvoorbeeld na het weekend. Iemand vertelt over zijn belevenissen, andere kinderen kunnen daarbij aansluiten en ervaringen delen.

  • Een dagopening voorbereid door een tafelgroep: Er is een programma met vaste onderdelen, zoals: een toneelstukje, een stukje voorlezen, een kringspelletje, iets vertellen of laten zien. De kinderen spreken de dag tevoren af, wie wat doet.
  • Een themagesprek: Dit kan voorkomen in een projectweek.
  • Een project-verslagkring: Iemand heeft een mooi project gemaakt, vertelt daarover en laat dingen zien.
  • Een muziekdagopening: Dit wordt ruim van tevoren aangekondigd. Kinderen die een instrument bespelen laten dit aan de groep horen.

Een leuk en sfeervol begin! Klaar om het volgende aan te pakken.Actie (15 minuten)

Begin de dag zonder bidden, zingen en Bijbelvertelling. Doe de opening van de dag zoals ze op een openbare school gedaan wordt.

Begeleide inoefening (15 minuten)

Maak en bespreek oefening 1.2 en 1.3. Schrijf bij oefening 1.3 steekwoorden op het bord. Opdrachten 1.4 en 1.5 zijn extra opdrachten.TIP: Twijfelt u aan de veiligheid in de klas? Dan is het misschien verstandig om oefening 1.3 niet klassikaal te bespreken. Als ze individueel gemaakt wordt, kunt u langs lopen en mooie antwoorden anoniem noteren op het bord! Vertel deze procedure van tevoren.


Zingen, Bijbellezen, gebed

Zingen: psalm 135:1 en 2. Deze psalm kan ook gelezen worden.Meer content

  • Heeft u aanvullingen op de inhoud van deze les? Schroom dan niet, maar stuur het ons toe, zodat we het op de website een plekje kunnen geven.
    Inhoud insturen