Artikelen Kerk en school

Onderwijs rondom een open Bijbel

Heb je weleens een christelijke school in het buitenland bezocht? Vaak zal die school niet te vergelijken zijn met die waarop jij zit of hebt gezeten.

Veldtocht voor goed onderwijs

In zijn politieke arbeid heeft Groen van Prinsterer (1801-1876) veel aandacht besteed aan de onderwijskwestie.

Groen van Prinsterer op de gevel van onze school

De meeste jonge ouders weten hoe belangrijk het is om bij de geboorte van een kind een passende naam te geven. Anders weten de grootouders dat wel.

Guillaume Groen van Prinsterer

Levensbeschrijving van Groen van Prinsterer van Wikipedia

Eenzaam en teleurgesteld

Guillaume Groen van Prinsterer wordt met een gouden lepel in de mond geboren. Zijn ouders zijn schatrijk en cultureel ontwikkeld en zoeken het beste voor hun kinderen.

Abraham Kuyper

Levensbeschrijving van Abraham Kuyper op Wikipedia.

Leven en werk van Ds. G. H. Kersten

Levensbeschrijving van ds. G. H. Kersten uit het jongerenblad Daniël van de jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Gerrit Hendrik Kersten : Leidsman van de stillen in den lande

​Op 6 september 1998 is het vijftig jaar geleden, dat de bekende Rotterdamse predikant ds. G.H. Kersten overleed.

Een tijd van schifting

Deze historische beschouwing over de refozuil laat zien dat de kritische reflectie op het ontstaan en voortbestaan bepaald niet van recente datum is.

„Reformatorisch onderwijs als onmisbaar surrogaat"

De Nederlandse situatie van door de overheid bekostigde scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs komt nergens elders ter wereld voor.

Reformatorisch onderwijs belangrijk?

​Is reformatorisch onderwijs belangrijk? Zo ja, waarom dan? Twee leerlingen aan het woord. Met ervaring in reformatorisch èn openbaar onderwijs. Over meningsvorming, uitkomen voor je geloof en de Bijbel op school.