Achtergrondartikelen Politiek

Meer dan vrije ruimte

In oktober publiceerde het Platform Onderwijs2032 zijn advies, bedoeld voor staatssecretaris Sander Dekker en voor het onderwijsveld.

Onderwijsvrijheid in Europa: zo slecht hebben we het hier niet

Hoe is het met onderwijsvrijheid in het buitenland? Hebben scholen daar ook zoveel vrijheid om het curriculum zelf in te vullen?

Huiver en houvast rond staatsinfuus voor christelijke school

​Honderd jaar onderwijspacificatie is voor de gereformeerde gezindte aanleiding om te herdenken, te vieren en te danken. Bijeenkomsten, lesbrieven, websites, documentaires en boeken geven het feest luister.

Honderd jaar bijzonder onderwijs

Voor Rusland is 1917 het jaar waarin er twee revoluties plaatsvonden, voor Nederland is het daarentegen het jaar van de pacificatie.

Vrijheid van onderwijs weer onder vuur

Wat gaat er gebeuren met de vrijheid van onderwijs na de komende verkiezingen? Mogen scholen straks geen leerlingen weigeren?

Waarom is vrijheid van onderwijs zo belangrijk?

De strijd om vrijheid van onderwijs kan zo hoog oplopen, dat haast vergeten wordt waarom die strijd zo belangrijk is. Twee belangrijke argumenten toegelicht.

Schoolstrijd

Als wij het woord schoolstrijd horen, denken we aan de tweede helft van de vorige eeuw. In die periode is een langdurig gevecht geleverd voor het bestaan van de christelijke school.

Onderwijspacificatie 75 jaar

Een diep ontroerde jhr. mr. De Savornin Lohman verliet 75 jaar geleden de laatste vergadering van de Bevredigingscommissie, een Staatscommissie die ingesteld was om de gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs te bewerkstelligen.