Lessen

Les 3: Als er geen onderwijsvrijheid is

Doelen:

  • Kinderen kunnen verwoorden hoe de situatie wordt voor het bijzonder onderwijs als de overheid christelijk onderwijs niet subsidieert.
  • Leerkrachten en ouders confronteren met de kwetsbaarheid van gefinancierd bijzonder onderwijs en met de vraag naar de meerwaarde van bijzonder onderwijs
  • Een interview kunnen afnemen

Opbouw:

Uitleg (15 minuten)

Lees en bespreek samen opdracht 3.1 en 3.2TIP: Het citaat is te bekijken en te beluisteren, zie de onderstaande linken. Als u besluit om de fragmenten in de klas te bekijken, wees er dan van bewust dat u een televisieprogramma in de klas haalt waarin het christelijke geloof regelmatig belachelijk wordt gemaakt.


Ook te vinden via NPO.nl: 20.34- 21.01

Zondag met Lubach is een satirisch programma. Het probeert via satire en humor het nieuws te becommentariëren. Daarom vallen het standpunt wat Lubach in de uitzending inneemt misschien niet samen met zijn persoonlijke mening. Tegelijk vatten mensen zijn statements vaak wél als zodanig op. Uit reacties op internet valt op te maken dat veel mensen hun instemming betuigen met het in de uitzending bedachte standpunt.
TIP: Maak gevolgen concreet. ‘Als we alle leerlingen moeten toelaten, komt hier op dit stoeltje misschien een meisje met een hoofddoek. Daarginds komt een jongen die niet in God gelooft en van allerlei dingen mag die jij niet mag van je ouders. Wat gaat er dan gebeuren? Hoe zou je dat vinden?’‘Stel je voor dat het 2035 is en de overheid zegt christelijk onderwijs afschaffen gaat te ver. Maar ouders wel zélf het onderwijs betalen. Dat is bijna overal in buitenland ook de regel. Dan moeten we ons onderwijs dus zelf gaan betalen. Gaat dat lukken? Hoe dan? Het kost veel geld. Met deze vraag gaan we ons de rest van deze les bezig houden’.

Begeleide instructie/samenwerken (30 minuten):

Maak samen opdracht 3.3 t/m 3.6. Verschillende onderdelen kunnen samen gedaan worden.

Samenwerken (10 minuten)

Laat de leerlingen opdracht 3.7 samen maken. Wie bekend is met coöperatieve werkvormen kan bijvoorbeeld gebruik maken van de werkvormen 2-vergelijk en 4-vergelijk.

Bespreek de huiswerkopdracht (10 minuten)

Afsluitende opdracht (30 minuten)

De kinderen vullen in groepjes een placemat (A3) in die geplastificeerd kan worden en aan de leerkrachten, of eventueel ouders kan worden uitgereikt. Zie hiervoor het bestand kaders doe- opdracht bewerktTip: het is ook mogelijk om leerlingen gekleurde vouwblaadjes en ander creatief materiaal te geven waarmee zij binnen het gegeven kader hun eigen creatie maken, die zij vervolgens beschrijvenIngevuld worden:

  • Waarom wij een christelijke school belangrijk vinden
  • Vrijheid van onderwijs is…..
  • Tips om geld te besparen en geld te verzamelen wanneer de overheid niets meer aan christelijke scholen betaalt
  • Toepasselijke Bijbeltekst of psalm

Presentatie aan team (10 minuten)

Laat de leerlingen hun placemats aan de leerkrachten uitreiken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen voorafgaand aan een weeksluiting. De leerlingen zoeken in groepjes leerkrachten op en leggen uit waarmee ze bezig zijn geweest en hoe hun placemat in elkaar zit. Leuk is natuurlijk wanneer de directeur, of iemand anders nog even een toespraakje kan houden, zodat het geheel een officiële tint krijgt

Meer content

  • Heeft u aanvullingen op de inhoud van deze les? Schroom dan niet, maar stuur het ons toe, zodat we het op de website een plekje kunnen geven.
    Inhoud insturen