Lessen

Keuze les 3: Ontmoeting met niet-christelijk onderwijs

Doelen:

  • In de praktijk ervaren hoe onderwijs is als de dagopening ontbreekt
  • Leren bevragen van niet-christelijke leeftijdsgenootjes op levensovertuiging en jouw gedachten over niet-christelijke kinderen toetsen
  • Beeld gespiegeld krijgen van wat niet-christelijke leeftijdsgenoten van jou als christelijke leerling verwachten

Opbouw:

Actie

We bezoeken een niet-christelijke school en maken daar het begin van de dag mee.

Invulling afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld: verdeel de leerlingen in groepjes en laat ze groepjes leerlingen van de andere school interviewen.

Gesprek

Nabespreking interviews en bezoek

Mogelijke actie

Een tegenbezoek van de niet-christelijke school bij onze dagopening en interviews vanaf hun kant.

Meer content

  • Heeft u aanvullingen op de inhoud van deze les? Schroom dan niet, maar stuur het ons toe, zodat we het op de website een plekje kunnen geven.
    Inhoud insturen