Personen

Belangrijke sleutelfiguren

Kappeijne van de Coppello

Portret van Abraham Kuyper

Groen van Prinsterer

J. H. van der Palm

Roger van Boxtel

Ds. A. C. van Raalte

Abraham Kuyper

Clemens Cornielje

Ds. G. H. Kersten

Petrus Hofstede de Groot

Dr. H.J.A.M. (Herman) Schaepman

Groen van Prinsterer

Portretten van oprichters en voorstanders van het bijzonder onderwijs

Klassefoto's

Foto van een vooroorlogse klas

J. H. van der Palm

Schoolklas van voor de oorlog

Foto van een vooroorlogse klas

RK Meisjesschool van vroeger

Klas van jongens en meisjes

Klassefoto van een RK ULO-school

Meisjesschool van vroeger

Kinderen in klederdracht

Klas met kinderen op een openbare school

Klas in de rij op een RK school

Kleuters aan het werk

Twee meisjes aan het werk op school

RK jongensschool

Leeling en meester op RK school

RK ULO school

Kinderen op een school van de 2e klasse

Leerling op internaat van een school voor RK onderwijs

Kleuters op een school van vroeger

Kinderen op een school van vroeger

Regenten diaconiescholen

Schoolklas